Yearly Archives: 2020

A City Burning – Cyfrol newydd o Straeon Byrion gan Angela Graham

Mewn argyfwng y mae dinas yn llosgi – am fod yr hen drefn wedi methu ac mae’n rhaid i newid ddod. Mae pob gwerth, perthynas a chred yn cael ei siglo ac mae’r dyfodol yn anelwig.

 Yn y chwe stori ar hugain yn A City Burning, mae plant ac oedolion yn llygadu eiliadau o drawsnewid posib yn fflamau trasiedi bersonol. Ar drothwy eu dyfodol, rhaid i bob un ddewis: sut i fyw yn y ‘nawr’ newydd hwn.

Wedi’u lleoli yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Eidal, mae’r straeon cwmpasu cyfnod yr Ail Ryfel Byd ac oes Covid-19.

Archebwch here

Wrth aros am garcharorion digalon ddod adre o’r Rhyfel, mae Eidalwr yn gweld ffordd ysgytwol i ailadeiladu ei fyd; ar arfordir Antrim, mae Gwyddel yn cael ei wthio i’r dibyn gan gythreuliaid ei deulu niwrotig; yng Nghymoedd de Cymru, helpu’r henoed yn eu cartrefi yn ystod y pandemig yw ffrwnt newydd brwydr y gweithwyr, ym mhrofiad un o’u gofalwyr. Merch yn ei harddegau yn digalonni wrth wynebu dyfodol ym myd Covid; terfysgwr mewn cariad; gweinidog dialgar; actores yn ceisio goleuni yn ei rôl i oresgyn rhwystrau ei bywyd go iawn: dyma bobol gyffredin mewn argyfwng – pob un wedi’i bortreadu â dealltwriaeth ffyrnig o anghyfiawnder a chreulondeb eu bywydau.

Ond mae’r sgwennu’n delynegol hefyd, llawn hiwmor ar brydiau ac yn craffu ar iaith ac ieithoedd – Eidaleg, Ulster Scots, Cymraeg. Yn ogystal â chymeriadau yn eu gwledydd eu hunain, rydyn ni’n cwrdd â Gwyddelod yn yr Eidal, Eidalwyr yng Nghymru, Cymry yng Ngogledd Iwerddon.

Angela Graham ar arfordir Antrim

Mae gweledigaeth sinematig o ffocws a lleoliad yn sail i bopeth sy’n digwydd: siop lyfrau diflas wedi troi’n gyrchfan rhamantus gan ysbrydion y meirw; dau offeiriad ifanc mewn cegin yn y Fatican yn gwrthdaro’n serchus; nemesis yn taro – o’r awyr – mewn coridor ysbyty.

Mae gan Angela Graham greddf am fanylion arwyddocaol a chlust am ddistawrwydd llwythog; fe fydd ei straeon yn gafael yn eu darllenwyr ac yn aros yn y cof ymhell ar ôl iddynt ddod i ddiweddglo.

Gwyddeles Gymraeg sy’n wreiddiol o Belffast yw Angela Graham. Cyn ysgrifennu A City Burning roedd hi’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu ac yn awdur sgriptïau ffilm yng Nghymru. Mae hi wedi cynhyrchu mwy na 100 o raglenni dogfen a ffeithiol i S4C, BBC, ITV a Channel 4. Bu’n Gynhyrchydd Datblygu ar ‘The Story of Wales’, gyfres hanes Cymru nodedig y BBC a ennillodd gwobrwyon BAFTA Cymru. Cynhyrchodd a chyd-ysgrifennodd y ffilm sinema Gymraeg / Wyddelig ‘Branwen’ (ymgeisydd i’r Oscars yn y categori Iaith Dramor ac enillydd gwobrau rhyngwladol) ac mae hi wedi ysgrifennu sgriptiau ffilm wedi’u lleoli yn yr Eidal a Rwmania.

Mae straeon Angela Graham wedi cael eu cyhoeddi’n eang mewn sawl gwlad a’u canmol yn frwd am eu meistrolaeth o dôn a llais. Mae hi’n rhugl ei Chymraegac yn fardd arobryn.

Labelau: Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru, Ty Newydd

Beirniadaeth ar A City Burning:

‘Angela Graham is a brilliant new voice. This is literature that will last.’ Kate Hamer

“In this powerful collection, Angela Graham shows herself master of the angle of vision: her tales capture the mercurial moment when a person’s world is changed forever, in a road or room, against a landscape, seascape or starscape, at the graveside or (as in the towering story, ‘Life-Task’) at a forsaken railway station in the aftermath of war.” – Stevie Davies

“These stories show us what the genre does best: the ‘snapshot’ of a moment which reveals a life or a culture in a moment of transition or realisation, what James Joyce called an ‘epiphany’. … This vivid, humane and beautifully-controlled collection suggests Angela Graham is another name to watch.”  – Prof Diana Wallace

“Good writing is compelling. Each of these twenty-six stories takes you out of your own skin and into the lived experience of another… The writing is sparse. Every word is telling… But there’s also lyricism, a feel for the rhythm of speech and an ability to capture natural beauty… These stories are not comfortable… but they are honest, searing, insightful and very, very good.” – Inez Lynn 

‘The stories entice and intrigue…highly recommended’ – Graham Reid

‘Short, sharp and sometimes shocking, these wonderful stories truly pack a punch.’ Sue Leonard

‘an impressive kaleidoscope of landscape and language’ – Angeline King

‘A debut collection of tales remarkable for its verve, depth and range. Elegantly arranged, pellucidly told and persistently perceptive: twenty-six stories, one singular voice.’ – Jon Gower

 

 

Welsh, Italian, Ulster Scots – 3 wonderful readers at ‘A City Burning’ Launch

I’m so delighted to have 3 wonderful readers to deliver extracts from my short story collection A City Burning at its launch on 27th October at 7pm: 26 stories set in Wales, Italy and Northern Ireland:

Geraint Lewis from Tregaron, west Wales, actor, playwright, novelist and short story writer.

Viviana Fiorentino from Italy, poet, novelist, translator and activist on migration policy.

Liam Logan from Dunloy, County Antrim, media presenter, film maker and writer on Ulster Scots in prose and poetry. Continue reading Welsh, Italian, Ulster Scots – 3 wonderful readers at ‘A City Burning’ Launch

Galles, Italia, Irlanda del Nord – A City Burning

“onesto, bruciante, perspicace e molto, molto buono”.

– La rivista New City su ‘A City Burning” pubblicato da Seren Books

 Ambientate in Irlanda del Nord, Galles e Italia, le storie di A City Burning si muovono dalla fine della Seconda Guerra Mondiale all’era del Covid-19.

Una città brucia in una crisi – perché lo status quo è ormai al collasso e il cambiamento deve ancora arrivare. Ogni valore, relazione e credo è scosso e il futuro è messo in gioco.

Nelle ventisei storie di Una Città Brucia, bambini e adulti affrontano, tra le scottanti tragedie personali, momenti di potenziale trasformazione, seppur costosa. Sulla soglia del proprio futuro ognuno deve fare una scelta: come vivere in questo nuovo “adesso”.

Nell’attesa del r Continue reading Galles, Italia, Irlanda del Nord – A City Burning

Inspirational Ballycastle

I am delighted to give a copy of my new book to Ballycastle Library, as seen below in a piece from The Ballycastle Chronicle, 20th October 2020.

Among the 26 stories in ‘A City Burning’, many are set around the coastline.

The area is inspirational and the library is certainly keen to inspire writers and readers.

I can’t wait to see my book on the shelf in the library, in due course.

Two of the stories were written during lockdown. The setting of one is partly inspired by a stretch of Ballycastle Beach.

A City Burning is published by Seren Books.

First Review of ‘A City Burning’

The first review of my debut short story collection (from Seren Books) – by Inez Lynn, former Chief Librarian of the London Library. From New City magazine – highlights:

Good writing is compelling. Each of these twenty-six stories takes you out of your own skin and into the lived experience of another.  They deal with the complexity of human life, faith, emotions and relationships seen through the eyes of narrators with distinct, memorable voices:

Continue reading First Review of ‘A City Burning’

Wales in Places of Poetry Anthology

Launching today.

Places of Poetry book launch

1. Jo Bell · Got
2. Alun Lewis · The Mountain over Aberdare (1942)
3. Philippa Davies · Aberfan: 9.10 a.m. 21/10/1966
4. Hilary Taylor · Coal Valley
5. Paul McGrane · Industrial Heritage
6. Maureen Fenton · Views from Newport Wetlands
7. Laura Wainwright · Is Coed
8. Peter Gaskell · Thoughts on a King’s Idyll in City of the Legion (Caerleon)
9. Jeremy Dixon · Gentlemen
10. Fawzia Muradali Kane · Ogmore
11. Jim Young · Worm’s Head (Pen Pyrod)
12. James Roberts · At Carreg Frân
13. Erika Guttmann-Bond · Brenin y Brenhinoedd
14. Henry Vaughan · The Water-fall (1655)
15. Kathy Miles · Lithic
16. Alwyn Marriage · Across the Mountain
17. Freddie Jones · Winter in Snowdonia
18. Gillian Clarke · Caernarfon
19. Ness Owen · Mamiaith (Mother Tongue)
20. Eabhan Ní Shuileabháin · Growing Up
21. Joanna Ingham · Choughs
22. Anne Phillips · Fog in Llanbadrig
23. Gerard Manley Hopkins · In the Valley of the Elwy (1874–77)
24. Steven Thomas-Spires · Border Language (Iaith Ffin)

A City Burning: Cover Reveal & Pre-Order

The cover of my new short story collection has arrived.  Pre-order from Seren Books

Publication is 21st October. Details soon of Online Launch on Tuesday 27th October, 7pm.

A city burns in a crisis − because the status quo has collapsed and change must come. Every value, relationship and belief is shaken and the future is uncertain. Continue reading A City Burning: Cover Reveal & Pre-Order

The Story of Wales on BBC iPlayer

The Story of Wales is back on BBC iPlayer.

This landmark BBC history series  won a BAFTA Cymru Award for Huw Edwards as Best Presenter.

pic Copyright @huwjohn.com

and a BAFTA Cymru Award – the Gwyn A. WIlliams Award – for Outstanding Countribution to History on Television.

I was the Development Producer on the series.

Welsh Government subsequently commissioned additional material and a re-versioning for use in schools (7 – 16 years) with an interactive timeline of Welsh history and Teachers’ Notes. I was Producer on this.

4 Poems in The Blue Nib

I’m delighted to have 4 poems published in the Abhaile section – ‘poetry from the home place’ – of The Blue Nib.

https://thebluenib.com/4-poems-by-angela-graham/

Tracy Gaughan selects poetry from established and emerging writers from Ireland and the UK.

One of the poems is from the book I’m currently writing on Place and Displacement.

Tracy comments: ‘Angela Graham’s imaginative eloquence of language embodies an ‘at-homeness’ in both the universal and the particular’.

Abhaile is a great means of sampling work from a range of poets. I found among them Hugh McMillan and Caroline Johnson. I’ll give them a wave over there in Scotland. I’m looking forward to my time off next week when I can read everyone’s work.