Category Archives: Prose

A City Burning: Angela Graham talks about that title

video shot and edited by John Geraint

A City Burning from Seren Books

26 short stories set in Wales, Northern Ireland and Italy, from the end of the econd World War to the Covid pandemic.

With a virtuoso control of tone, by turns elegiac, comic, lyrical, philosophical, A City Burning examines power of all types, exploring conflicts between political allegiances; between autonomy and intimacy; emotional display and concealment; resistance versus acceptance. The result is a deeply human book full of hauntingly memorable characters and narratives.

These stories are not comfortable… but they are honest, searing, insightful and very, very good.” – Inez Lynn Continue reading A City Burning: Angela Graham talks about that title

Video taster of A City Burning

Hear an extract from the opening story ‘The Road’ from my collection of 26 short stories, ‘A City Burning’ (Seren Books ). Launch on Tuesday 27th October 7pm.

At the launch I’ll be reading and I will be joined by 3 wonderful readers who will give a voice to extracts from 3 stories.

Geraint Lewis from Tregaron, Ceredigion, west Wales, actor, playwright, novelist and short story writer.

Viviana Fiorentino from Italy, poet, novelist, translator and activist on migration policy.

Liam Logan from Dunloy, County Antrim, media presenter, film maker and writer on Ulster Scots in prose and poetry. Continue reading Video taster of A City Burning

A City Burning – Cyfrol newydd o Straeon Byrion gan Angela Graham

Mewn argyfwng y mae dinas yn llosgi – am fod yr hen drefn wedi methu ac mae’n rhaid i newid ddod. Mae pob gwerth, perthynas a chred yn cael ei siglo ac mae’r dyfodol yn anelwig.

 Yn y chwe stori ar hugain yn A City Burning, mae plant ac oedolion yn llygadu eiliadau o drawsnewid posib yn fflamau trasiedi bersonol. Ar drothwy eu dyfodol, rhaid i bob un ddewis: sut i fyw yn y ‘nawr’ newydd hwn.

Wedi’u lleoli yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Eidal, mae’r straeon cwmpasu cyfnod yr Ail Ryfel Byd ac oes Covid-19.

Archebwch here

Wrth aros am garcharorion digalon ddod adre o’r Rhyfel, mae Eidalwr yn gweld ffordd ysgytwol i ailadeiladu ei fyd; ar arfordir Antrim, mae Gwyddel yn cael ei wthio i’r dibyn gan gythreuliaid ei deulu niwrotig; yng Nghymoedd de Cymru, helpu’r henoed yn eu cartrefi yn ystod y pandemig yw ffrwnt newydd brwydr y gweithwyr, ym mhrofiad un o’u gofalwyr. Merch yn ei harddegau yn digalonni wrth wynebu dyfodol ym myd Covid; terfysgwr mewn cariad; gweinidog dialgar; actores yn ceisio goleuni yn ei rôl i oresgyn rhwystrau ei bywyd go iawn: dyma bobol gyffredin mewn argyfwng – pob un wedi’i bortreadu â dealltwriaeth ffyrnig o anghyfiawnder a chreulondeb eu bywydau.

Ond mae’r sgwennu’n delynegol hefyd, llawn hiwmor ar brydiau ac yn craffu ar iaith ac ieithoedd – Eidaleg, Ulster Scots, Cymraeg. Yn ogystal â chymeriadau yn eu gwledydd eu hunain, rydyn ni’n cwrdd â Gwyddelod yn yr Eidal, Eidalwyr yng Nghymru, Cymry yng Ngogledd Iwerddon.

Angela Graham ar arfordir Antrim

Mae gweledigaeth sinematig o ffocws a lleoliad yn sail i bopeth sy’n digwydd: siop lyfrau diflas wedi troi’n gyrchfan rhamantus gan ysbrydion y meirw; dau offeiriad ifanc mewn cegin yn y Fatican yn gwrthdaro’n serchus; nemesis yn taro – o’r awyr – mewn coridor ysbyty.

Mae gan Angela Graham greddf am fanylion arwyddocaol a chlust am ddistawrwydd llwythog; fe fydd ei straeon yn gafael yn eu darllenwyr ac yn aros yn y cof ymhell ar ôl iddynt ddod i ddiweddglo.

Gwyddeles Gymraeg sy’n wreiddiol o Belffast yw Angela Graham. Cyn ysgrifennu A City Burning roedd hi’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu ac yn awdur sgriptïau ffilm yng Nghymru. Mae hi wedi cynhyrchu mwy na 100 o raglenni dogfen a ffeithiol i S4C, BBC, ITV a Channel 4. Bu’n Gynhyrchydd Datblygu ar ‘The Story of Wales’, gyfres hanes Cymru nodedig y BBC a ennillodd gwobrwyon BAFTA Cymru. Cynhyrchodd a chyd-ysgrifennodd y ffilm sinema Gymraeg / Wyddelig ‘Branwen’ (ymgeisydd i’r Oscars yn y categori Iaith Dramor ac enillydd gwobrau rhyngwladol) ac mae hi wedi ysgrifennu sgriptiau ffilm wedi’u lleoli yn yr Eidal a Rwmania.

Mae straeon Angela Graham wedi cael eu cyhoeddi’n eang mewn sawl gwlad a’u canmol yn frwd am eu meistrolaeth o dôn a llais. Mae hi’n rhugl ei Chymraegac yn fardd arobryn.

Labelau: Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru, Ty Newydd

Beirniadaeth ar A City Burning:

‘Angela Graham is a brilliant new voice. This is literature that will last.’ Kate Hamer

“In this powerful collection, Angela Graham shows herself master of the angle of vision: her tales capture the mercurial moment when a person’s world is changed forever, in a road or room, against a landscape, seascape or starscape, at the graveside or (as in the towering story, ‘Life-Task’) at a forsaken railway station in the aftermath of war.” – Stevie Davies

“These stories show us what the genre does best: the ‘snapshot’ of a moment which reveals a life or a culture in a moment of transition or realisation, what James Joyce called an ‘epiphany’. … This vivid, humane and beautifully-controlled collection suggests Angela Graham is another name to watch.”  – Prof Diana Wallace

“Good writing is compelling. Each of these twenty-six stories takes you out of your own skin and into the lived experience of another… The writing is sparse. Every word is telling… But there’s also lyricism, a feel for the rhythm of speech and an ability to capture natural beauty… These stories are not comfortable… but they are honest, searing, insightful and very, very good.” – Inez Lynn 

‘The stories entice and intrigue…highly recommended’ – Graham Reid

‘Short, sharp and sometimes shocking, these wonderful stories truly pack a punch.’ Sue Leonard

‘an impressive kaleidoscope of landscape and language’ – Angeline King

‘A debut collection of tales remarkable for its verve, depth and range. Elegantly arranged, pellucidly told and persistently perceptive: twenty-six stories, one singular voice.’ – Jon Gower

 

 

Welsh, Italian, Ulster Scots – 3 wonderful readers at ‘A City Burning’ Launch

I’m so delighted to have 3 wonderful readers to deliver extracts from my short story collection A City Burning at its launch on 27th October at 7pm: 26 stories set in Wales, Italy and Northern Ireland:

Geraint Lewis from Tregaron, west Wales, actor, playwright, novelist and short story writer.

Viviana Fiorentino from Italy, poet, novelist, translator and activist on migration policy.

Liam Logan from Dunloy, County Antrim, media presenter, film maker and writer on Ulster Scots in prose and poetry. Continue reading Welsh, Italian, Ulster Scots – 3 wonderful readers at ‘A City Burning’ Launch

Galles, Italia, Irlanda del Nord – A City Burning

“onesto, bruciante, perspicace e molto, molto buono”.

– La rivista New City su ‘A City Burning” pubblicato da Seren Books

 Ambientate in Irlanda del Nord, Galles e Italia, le storie di A City Burning si muovono dalla fine della Seconda Guerra Mondiale all’era del Covid-19.

Una città brucia in una crisi – perché lo status quo è ormai al collasso e il cambiamento deve ancora arrivare. Ogni valore, relazione e credo è scosso e il futuro è messo in gioco.

Nelle ventisei storie di Una Città Brucia, bambini e adulti affrontano, tra le scottanti tragedie personali, momenti di potenziale trasformazione, seppur costosa. Sulla soglia del proprio futuro ognuno deve fare una scelta: come vivere in questo nuovo “adesso”.

Nell’attesa del r Continue reading Galles, Italia, Irlanda del Nord – A City Burning

A City Burning: Cover Reveal & Pre-Order

The cover of my new short story collection has arrived.  Pre-order from Seren Books

Publication is 21st October. Details soon of Online Launch on Tuesday 27th October, 7pm.

A city burns in a crisis − because the status quo has collapsed and change must come. Every value, relationship and belief is shaken and the future is uncertain. Continue reading A City Burning: Cover Reveal & Pre-Order

First draft of novel completed

I’ve finished the first draft of my novel, Thorn. I have to set it aside for a while to get some perspective on it, so I’d like to mark this milestone by saying thank you for the help and kindness I have received during the research and writing. I am looking forward to thanking everyone properly – inside the covers of the published book – and perhaps anything less than an exhaustive set of thanks risks making someone feel left out, nonetheless I want to express my gratitude in a ‘big picture’ way at this point. Continue reading First draft of novel completed

Best of the Books 2019 The Lonely Crowd

I’ve recommended three poets in Part Two of this fascinating list of reading tips from Welsh journal The Lonely Crowd: Glyn Edwards, Glen Wilson and Jean Bleakney.

Books of the Year 2019 / Part Two

Damian Smyth of Arts Council of Northern Ireland notes writers from Ireland who feature in Parts One and Two of this exceptionally-useful series of bestofs … much here to pursue, purchase & read . These include Caitlin Newby and Scott McKendry.

Notice taken here of Eilís Ní Dhuibhne’s gripping memoir Twelve Thousand Days: A Memoir of Love & Loss;  Ciaran Carson’s final collection Still Life and & Frank Ormsby’s The Rain Barrel.

Books of the Year 2019 / Part One

 

 

 

Devolution of Broadcasting, Wales

In the midst of the general election hurly burly an important consultation is proceeding in Wales: an inquiry into whether Wales should acquire greater powers over broadcasting. The deadline for submitting evidence has been extended from today, 9th December to Monday, 20th December. Whatever its outcome, this inquiry marks a key developmental stage in the process of devolution in Wales.  Continue reading Devolution of Broadcasting, Wales