Trafod dyfodol y cyfryngau yng Nghymru – GOLWG

Discussing the future of the media in Wales – article in GOLWG magazine

Mae mwy i’r cyfryngau Cymraeg nag S4C, yn ôl Angela Graham, cadeirydd pwyllgor cyfryngau’r  Sefydliad Materion Cymreig a fu’n trafod y dyfodol mewn cynhadledd ddiweddar…

roedd cytundeb unfrydol bod angen strategaeth ac ymchwil ac yn y pendraw arweiniad gan Lywodraeth Cymru.

Ebrill 6 / April 6 2017