Category Archives: Print

A City Burning: Angela Graham talks about that title

video shot and edited by John Geraint

A City Burning from Seren Books

26 short stories set in Wales, Northern Ireland and Italy, from the end of the econd World War to the Covid pandemic.

With a virtuoso control of tone, by turns elegiac, comic, lyrical, philosophical, A City Burning examines power of all types, exploring conflicts between political allegiances; between autonomy and intimacy; emotional display and concealment; resistance versus acceptance. The result is a deeply human book full of hauntingly memorable characters and narratives.

These stories are not comfortable… but they are honest, searing, insightful and very, very good.” – Inez Lynn Continue reading A City Burning: Angela Graham talks about that title

2 Poems in Deep Time Volume 2

Matthew M.C. Smith is an adventurous, and apparently indefatigable, poet and poetry impresario. It may be his gift for collaboration which enables him to be so productive.

It’s so lovely to see my poem ‘Thaw’ here:  Deep Time Volume 2

This beautiful-to-handle, easy-on-the-eye, large-format book from Black Bough Poetry has been produced by a team and assembling a coherent team is a skill in itself. The members are:

” Welsh writer, Laura Wainwright, Louisiana’s former Laureate, Jack Bedell, and Aotearoa’s, Ankh Spice. The amazing illustrations are by Rebecca Wainwright, a Newport-born artist from Newport in Wales, now living in London. Music for this project is composed and curated by Brisbane-based Stuart Rawlinson.”

Artwork by Rebecca Wainwright

Deep Time volume 2, is Black Bough poetry’s second print anthology. It is dedicated to the writer Robert Macfarlane, who wrote award-winning non-fiction work, Underland (2019).

Continue reading 2 Poems in Deep Time Volume 2

A City Burning – reactions

A city burns in a crisis − because the status quo has collapsed and change must come. Every value, relationship and belief is shaken and the future is uncertain.

A CITY BURNING  Order here

A Book of the Year 2020 on Nation Cymru and The Lonely Crowd.

Books of the Year 2020: Part One

“This is an exemplary collection illustrating the creative possibilities of the short fiction form” – Jane Fraser

“Angela Graham is a brilliant new voice. This is literature that deserves to last.” – Kate Hamer

“Angela Graham’s debut collection A City Burning announced a confident, stylish new voice in short fiction.” Jon Gower (Nation Cymru)

“In this powerful collection, Angela Graham shows herself master of the angle of vision: her tales capture the mercurial moment when a person’s world is changed forever, in a road or room, against a landscape, seascape or starscape, at the graveside or (as in the towering story, ‘Life-Task’) at a forsaken railway station in the aftermath of war.” – Stevie Davies

Continue reading A City Burning – reactions

Video taster of A City Burning

Hear an extract from the opening story ‘The Road’ from my collection of 26 short stories, ‘A City Burning’ (Seren Books ). Launch on Tuesday 27th October 7pm.

At the launch I’ll be reading and I will be joined by 3 wonderful readers who will give a voice to extracts from 3 stories.

Geraint Lewis from Tregaron, Ceredigion, west Wales, actor, playwright, novelist and short story writer.

Viviana Fiorentino from Italy, poet, novelist, translator and activist on migration policy.

Liam Logan from Dunloy, County Antrim, media presenter, film maker and writer on Ulster Scots in prose and poetry. Continue reading Video taster of A City Burning

A City Burning – Cyfrol newydd o Straeon Byrion gan Angela Graham

Mewn argyfwng y mae dinas yn llosgi – am fod yr hen drefn wedi methu ac mae’n rhaid i newid ddod. Mae pob gwerth, perthynas a chred yn cael ei siglo ac mae’r dyfodol yn anelwig.

 Yn y chwe stori ar hugain yn A City Burning, mae plant ac oedolion yn llygadu eiliadau o drawsnewid posib yn fflamau trasiedi bersonol. Ar drothwy eu dyfodol, rhaid i bob un ddewis: sut i fyw yn y ‘nawr’ newydd hwn.

Wedi’u lleoli yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Eidal, mae’r straeon cwmpasu cyfnod yr Ail Ryfel Byd ac oes Covid-19.

Archebwch here

Wrth aros am garcharorion digalon ddod adre o’r Rhyfel, mae Eidalwr yn gweld ffordd ysgytwol i ailadeiladu ei fyd; ar arfordir Antrim, mae Gwyddel yn cael ei wthio i’r dibyn gan gythreuliaid ei deulu niwrotig; yng Nghymoedd de Cymru, helpu’r henoed yn eu cartrefi yn ystod y pandemig yw ffrwnt newydd brwydr y gweithwyr, ym mhrofiad un o’u gofalwyr. Merch yn ei harddegau yn digalonni wrth wynebu dyfodol ym myd Covid; terfysgwr mewn cariad; gweinidog dialgar; actores yn ceisio goleuni yn ei rôl i oresgyn rhwystrau ei bywyd go iawn: dyma bobol gyffredin mewn argyfwng – pob un wedi’i bortreadu â dealltwriaeth ffyrnig o anghyfiawnder a chreulondeb eu bywydau.

Ond mae’r sgwennu’n delynegol hefyd, llawn hiwmor ar brydiau ac yn craffu ar iaith ac ieithoedd – Eidaleg, Ulster Scots, Cymraeg. Yn ogystal â chymeriadau yn eu gwledydd eu hunain, rydyn ni’n cwrdd â Gwyddelod yn yr Eidal, Eidalwyr yng Nghymru, Cymry yng Ngogledd Iwerddon.

Angela Graham ar arfordir Antrim

Mae gweledigaeth sinematig o ffocws a lleoliad yn sail i bopeth sy’n digwydd: siop lyfrau diflas wedi troi’n gyrchfan rhamantus gan ysbrydion y meirw; dau offeiriad ifanc mewn cegin yn y Fatican yn gwrthdaro’n serchus; nemesis yn taro – o’r awyr – mewn coridor ysbyty.

Mae gan Angela Graham greddf am fanylion arwyddocaol a chlust am ddistawrwydd llwythog; fe fydd ei straeon yn gafael yn eu darllenwyr ac yn aros yn y cof ymhell ar ôl iddynt ddod i ddiweddglo.

Gwyddeles Gymraeg sy’n wreiddiol o Belffast yw Angela Graham. Cyn ysgrifennu A City Burning roedd hi’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu ac yn awdur sgriptïau ffilm yng Nghymru. Mae hi wedi cynhyrchu mwy na 100 o raglenni dogfen a ffeithiol i S4C, BBC, ITV a Channel 4. Bu’n Gynhyrchydd Datblygu ar ‘The Story of Wales’, gyfres hanes Cymru nodedig y BBC a ennillodd gwobrwyon BAFTA Cymru. Cynhyrchodd a chyd-ysgrifennodd y ffilm sinema Gymraeg / Wyddelig ‘Branwen’ (ymgeisydd i’r Oscars yn y categori Iaith Dramor ac enillydd gwobrau rhyngwladol) ac mae hi wedi ysgrifennu sgriptiau ffilm wedi’u lleoli yn yr Eidal a Rwmania.

Mae straeon Angela Graham wedi cael eu cyhoeddi’n eang mewn sawl gwlad a’u canmol yn frwd am eu meistrolaeth o dôn a llais. Mae hi’n rhugl ei Chymraegac yn fardd arobryn.

Labelau: Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru, Ty Newydd

Beirniadaeth ar A City Burning:

‘Angela Graham is a brilliant new voice. This is literature that will last.’ Kate Hamer

“In this powerful collection, Angela Graham shows herself master of the angle of vision: her tales capture the mercurial moment when a person’s world is changed forever, in a road or room, against a landscape, seascape or starscape, at the graveside or (as in the towering story, ‘Life-Task’) at a forsaken railway station in the aftermath of war.” – Stevie Davies

“These stories show us what the genre does best: the ‘snapshot’ of a moment which reveals a life or a culture in a moment of transition or realisation, what James Joyce called an ‘epiphany’. … This vivid, humane and beautifully-controlled collection suggests Angela Graham is another name to watch.”  – Prof Diana Wallace

“Good writing is compelling. Each of these twenty-six stories takes you out of your own skin and into the lived experience of another… The writing is sparse. Every word is telling… But there’s also lyricism, a feel for the rhythm of speech and an ability to capture natural beauty… These stories are not comfortable… but they are honest, searing, insightful and very, very good.” – Inez Lynn 

‘The stories entice and intrigue…highly recommended’ – Graham Reid

‘Short, sharp and sometimes shocking, these wonderful stories truly pack a punch.’ Sue Leonard

‘an impressive kaleidoscope of landscape and language’ – Angeline King

‘A debut collection of tales remarkable for its verve, depth and range. Elegantly arranged, pellucidly told and persistently perceptive: twenty-six stories, one singular voice.’ – Jon Gower

 

 

Welsh, Italian, Ulster Scots – 3 wonderful readers at ‘A City Burning’ Launch

I’m so delighted to have 3 wonderful readers to deliver extracts from my short story collection A City Burning at its launch on 27th October at 7pm: 26 stories set in Wales, Italy and Northern Ireland:

Geraint Lewis from Tregaron, west Wales, actor, playwright, novelist and short story writer.

Viviana Fiorentino from Italy, poet, novelist, translator and activist on migration policy.

Liam Logan from Dunloy, County Antrim, media presenter, film maker and writer on Ulster Scots in prose and poetry. Continue reading Welsh, Italian, Ulster Scots – 3 wonderful readers at ‘A City Burning’ Launch

Best of the Books 2019 The Lonely Crowd

I’ve recommended three poets in Part Two of this fascinating list of reading tips from Welsh journal The Lonely Crowd: Glyn Edwards, Glen Wilson and Jean Bleakney.

Books of the Year 2019 / Part Two

Damian Smyth of Arts Council of Northern Ireland notes writers from Ireland who feature in Parts One and Two of this exceptionally-useful series of bestofs … much here to pursue, purchase & read . These include Caitlin Newby and Scott McKendry.

Notice taken here of Eilís Ní Dhuibhne’s gripping memoir Twelve Thousand Days: A Memoir of Love & Loss;  Ciaran Carson’s final collection Still Life and & Frank Ormsby’s The Rain Barrel.

Books of the Year 2019 / Part One

 

 

 

Award from Arts Council N. Ireland & National Lottery

I am thrilled to receive an award from the Support for Individual Artists Programme (SIAP) of the Arts Council of Northern Ireland’s Lottery funds.

This will help to fund a project on Place and Displacement. I will be working in poetry, memoir and fiction.

I appreciate this support very much in what will be a challenging undertaking.

 

Finalist in PENfro Book Festival Poetry Competition

Judge Rhiannon Hooson has chosen Elizabeth Wilson Davies’s poem ‘Heartland’ as the winner of this year’s poetry competition. My poem, ‘After Iconoclasm: The Jesse Tree Window’ and 19 other poems will be published in the Festival Anthology  by Parthian Books.

Continue reading Finalist in PENfro Book Festival Poetry Competition