Category Archives: Writer

CULT Cymru: Writers – Pitch Your FIlm

“”

CULT Cymru

Workshop Deviser and Trainer :
Writers: Pitch Your Film includes practice pitches to Film Agency for Wales  21 March 2014
Awduron:  Gwerthwch Eich Ffilm 
Mae CULT Cymru’n gweithio mewn partneriaeth ag Asiantaeth Ffilm Cymru i gynnig cwrs undydd i Awduron.   Nod y cwrs ymarferol hwn yw helpu awduron i wella’u gwerthfawrogiad o gynnwys a photensial eu syniad a’i gyflwyno mewn modd gafaelgar a phroffesiynol.
Writers:  Pitch Your Film  CULT Cymru in partnership with Film Agency Wales on a one day workshop for Writers.   The aim of this practical course is to help writers to hone their appreciation of the content of their idea and its potential and present it in an engaging and business like way.

Continue reading CULT Cymru: Writers – Pitch Your FIlm

Workshop Design and Delivery

Working as a Writer in Health and Social Care Settings    outline 16/17 February 2013 Delivered by Graham Hartill
Portfolio Development                                                     outline ongoing
Presenting and Pitching                                                   outline ongoing
Pitching Creative Ideas
(BVSNW – Professional Development for Black and Minority Artists and Creatives in Wales)  Pitching Event 4 Oct 2012
Working as a Writer in Educational and Community Settings (in development)